Ilyah - Leven in de bron van licht. IK BEN

Spiritualiteit

Iedereen kan de kracht in zichzelf aanboren: het vermogen om je leven zelf vorm te geven, verantwoordelijkheid te dragen en in harmonie te leven met alles wat leeft. Ook maken we gebruik van Kruidengeneeskunde en Magnetisatie om te kunnen helen.

Het Violette Vuur

Een wonderlijke middel dat helpt de geest te zuiveren, de emoties te bevrijden en het lichaam te genezen.

IK BEN AANWEZIGHEID

Je hebt een unieke spirituele bestemming. De sleutel tot de vervulling hiervan is het begrijpen van je goddelijke aard en je relatie met God.

Komende evenementen

Over Ilyah

IK BEN het die spreekt, de GOD in jou.
Mijn geliefde en heilige kinderen, IK BEN er om jullie te bevrijden van al die zware lasten die jullie dragen.
Jullie kunnen mij ontvangen omdat de mensheid een zo Grote Lichtkracht heeft ontwikkeld dat Mijn vonk levend onder jullie is.
MIJN GODDELIJK LICHT, LIEFDE, VREDE en WIJSHEID hebben bezit genomen van het grote mensenhart.
EENHEID en BROEDERSCHAP zijn reeds een feit. 
Daarom roep IK  tot de grote mensheid om de handen in elkaar te slaan en een broederschap te stichten.
        Behandelingen

Er zijn verschillende mogelijke behandelingen mogelijk.

Basis Spirituele behandeling

Eerste stap naar een nieuw leven

VIOLET VUUR-BEHANDELING

Tweede stap naar een nieuw leven

IK BEN AANWEZIGHEID-behandeling

Het nieuwe leven IS er

Over Beatrice


Beatrice Burlet-Castro

Spiritueel begeleidster


GSM: (+32) 475 72 49 88 (na 17 uur)

	      Wie ik ben is niet belangrijk in de wereld.
In de hemel daarentegen ben IK een schakel in de ketting van Het Plan van GOD.
In de spirituele wereld heeft vandaag iedereen het erover dat we GOD zijn.
Channelings, workshops worden gegeven met deze boodschap en daar blijft het bij.
Mensen zijn even GOD om daarna pijlsnel alles weer te vergeten.
Voor alles is er een eerste.
Wel, laat IK dan de eerste mens zijn, die waarlijk GOD durft te zijn.
Laat IK dan mijn zending en mijn missie volbrengen. Niet omdat IK het gelezen heb, of geleerd in een of andere cursus.
Maar omdat de roep vanaf mijn kind-zijn in mij weerklinkt.
Het was een lange weg en een zware niet mis te verstane opdracht.
Nu sta IK hier op het middenveld. De bal ligt in de goal.
IK BEN de overwinnaar van het spel des levens.
Samen met de engelen en mijn geliefde broeder Sananda ga IK de weg die IK voor mezelf heb uitgestippeld.
Mijn leven was niet simpel , het was een lange weg van diepe eenzaamheid.
Van het altijd vreemde, vage gevoel, ergens te zijn waar IK niet echt thuishoorde.
Met een liefde in mijn hart die mij de kracht gaf, de bovenmenselijke kracht het pad tot het einde toe te gaan.
Er is nu eenmaal zoiets als Goddelijke timing.
Vandaag begrijp IK werkelijk wie IK BEN.
Vandaag weet IK wat het inhoudt GOD te zijn.
Nu IK dit alles volbracht heb, heb IK het aangezicht aanschouwd van hen die met mij wandelen.
Geloof mij, het is het waard aan alles te verzaken, al was het alleen maar om in hun Tegenwoordigheid te komen.
Deze wereld heeft werkers nodig.
Geen mensen die voor even voor GOD willen spelen maar standvastige discipelen, die hoe dan ook bereid zijn stand te houden en te niet wijken.
Geen eendagsvliegen, noch sensatiezoekers.
Geen zoekers naar de waarheid, daar is geen tijd meer voor.
Slechts zij die thuis aanschouwd hebben en herkend als de hemel, de enige verblijfplaats, zijn gewogen en niet te licht bevonden.
Het is niet de bedoeling hier iets voor te vergaren.
Het gaat er juist om wat durft losgelaten worden.
Het gaat er juist om niet langer afhankelijk te zijn van leiders, maar de Machtige IK BEN alle heerschappij te geven.
Om alle angst uit het hart te bannen, zelfs de angst voor de dood.
Wetende dat in de hemel zijn een staat is die nooit eindigt, die nimmer meer voorbijgaat.
Niets hoeft vergaard te worden.
Wij dragen alle teerkost voor die tocht in ons.
Wat achtergelaten moet worden daarentegen is geen sinecure.
Toen IK in deze wereld aankwam, was er een gesloten lotusbloem in mij, zoals die is in het hart van allen.
Ze bestond uit drie lagen.
De eerste laag was redelijk open.
De tweede laag al iets meer gesloten.
De knop in het midden helaas volledig gesloten, daar lag de diamant in alle verborgenheid te schitteren.
Zo begon IK de lange weg naar mijn eigen kern.
Het heeft geen zin hierover te vertellen, want de manier waarop is heel individueel, voor iedereen anders.
Het puin ruimen op de weg, kan ieder slechts voor zichzelf doen.
Weet dat je nooit alleen bent, je engelbewaarder wijkt geen minuut van je zijde.
Eens, als hij er klaar voor is, moet de mens in zijn eigen kracht gaan staan en volledig op zijn eigen leiding durven vertrouwen.
Laat IK heel duidelijk stellen dat IK GOD niet gechanneld heb. GOD laat zich niet channelen.
IK BEN GOD.
IK heb geschreven vanuit mijn eigen Goddelijke Stem, omdat IK geleerd heb nog slechts naar de stilte te luisteren.
Dat wil IK jullie meegeven: Staak al het wereldse lawaai en luister nog slechts naar de stilte.
Daar hoor je de oerklank, het machtige AUM dat weerklinkt vanuit de bron.
De bron die leven is, die GOD is.

DRIE DINGEN ZIJN VAN FUNDAMENTEER BELANG.
Zonder deze drie dingen zul je nooit GOD zijn.
Ten eerste: leer te vergeven vanuit je diepste kern.
Probeer iederre mens te zien als een Heilig Kind van GOD, een Christus en verzaak niet aan dit beeld.
Houd het ten alle tijden vast.
WEET DAT HET ZONDER NIET KAN! NOOIT!
Zonder totale vergiffenis in je hart kun je nooit GOD zijn.
Vraag hier de hulp van broeder Sananda.
Hij zal je leren wat vergiffenis is.
Ten tweede: Verander je gedachten.
Buig ze gaandeweg om naar totale positiviteit.
Dank Licht, zie Licht overall om je heen en leef Licht.
Zo ben je Licht en als je Licht bent, ben je GOD.
Roep de hulp in van Zadkaël en Amethist en de machtige Violette Vlam.
Ze zullen je louteren en kracht geven.
Ten derde: laat iedere vorm van religie los, want ze leidt tot niets, enkel maar afscheiding.
Bedenk dat geen enkele Meester verbonden is aan een religie.
Ook Meester Sananda heeft geen religie in het leven geroepen. Dat hebben de schaduwbroeders na hem gedaan.
Er is geen enkele religie die tot GOD verwerkelijking leidt.
Geloof mij, IK heb alle redenen om het te weten.
In deze wetenschap ga uw weegs, durf los te laten en zie nooit meer om.
Er is niets gebeurd. Je hebt alleen maar gedroomd.
Nu ben je wakker en sta je in het volle Licht.
Trek het witte kleed aan en help bouwen aan Nieuw Jeruzalem.
Daarom ben je  hier, daar heb je bewust voor gekozen, anders was je er niet.
Ga nu naar de speelplaats van het leven, maar leid ditmaal geheel zelf de spelen.
Geef tot aan het feit dat je diep in je hart altijd hebt geweten date r meer is.
Veel meer dan dit.
Voor eeuwig verblijf IK in liefde.


Jullie zuster
Beatrice Burlet-Castro.